Правила перевезення пасажирів на міжнародних автобусних маршрутах ТОВ «ТрансТемпо».

Нижчезазначені правила перевезення пасажирів на міжнародних автобусних маршрутах складено на підставі та відповідно до чинних законів, загально прийнятих місцевих звичаїв і норм достойної поведінки, що діють на територіях країн, через які проходять міжнародні маршрути рейсових автобусів Перевізника та мають обовʼязковий характер для Перевізника та Пасажира.

1. Умови придбання квитків. 

1.1. Квиток є іменним документом для проїзду автобусом і не може бути переданий іншій особі, дійсний до дати та години виїзду, що вписані в квиток.

1.2. Квиток є Договором на перевезення, заключним між пасажиром і перевізником, на основі якого пасажир має право використовувати транспортний засіб і пов’язані з ним послуги виключно у відношенні зазначеної у квитку поїздки.

1.3. Здійснивши оплату за квиток, пасажир підтверджує, що він ознайомлений з умовами придбання квитків і умовами перевезення пасажирів на даному рейсі.

1.4. При отриманні квитка пасажир повинен одразу перевірити правильність вказаних на ньому даних, а також відповідність вартості квитка сплаченій сумі. Претензії, що пред’являються пізніше, не задовольняються.

1.5. У разі неявки пасажира на відправлення автобусу з вказаного у квитку пункту відправлення і в указаний у квитку час, Договір на надання послуги перевезення вважається розірваним за ініціативою пасажира, а перевізник залишає за собою право вдруге продати його місце в автобусі.

1.6. Дату виїзду можливо змінити безкоштовно 2 (два) рази. Всі зміни повинні бути вписані в квиток та підтверджені печаткою фірми, що вписувала зміни. Зміна терміну від'їзду можлива тільки при наявності вільного місця в автобусі. Зміна станції від'їзду або станції призначення в рамках одного рейсу здійснюється безкоштовно плюс доплата різниці в ціні. Переплата не повертається.

1.7. При зміні дати виїзду пасажир повинен сплатити різницю між початковою і новою ціною квитка, якщо квиток на дату перенесення коштує дорожче. Якщо вартість квитка на перенесену дату нижча, ніж вартість попереднього, різниця у вартості пасажиру не повертається.

1.8. Фотокопія квитка не визнається за проїзний документ.

1.9. У разі втрати квитка до моменту відправлення, відновити його можливо за місцем придбання за додаткову плату.

1.10. Пасажир, який придбав on-line електронний квиток (e-ticket) може роздрукувати його на паперовому носії в 2-х екземплярах і пред’явити при посадці в автобус. Якщо немає можливості роздрукувати, достатньо показати квиток на екрані телефону або планшета.

2. Загальні вимоги.

2.1. Пасажир повинен прибути на посадку на пізніше як за 30 хвилин до від'їзду автобуса. У разі запізнення на посадку відповідальність несе пасажир.

2.2. Пасажир зобов'язаний пред'являти квиток для контролю одночасно з паспортом, у випадку знижки, з документом на підставі якого зроблена знижка. У разі відсутності документа, що підтверджує обгрунтованість застосування знижки, пасажир має право використовувати поїздку тільки після здійснення доплати до стандартної (без знижки) вартості квитка.

2.3. Пасажир зобов'язаний зберігати квиток до закінчення рейсу.

2.4. Пасажир зобов'язаний пред'являти квиток особі з повноваженнями контролера по його першому запиту.

2.5. Пасажир повинен мати дійсний закордонний паспорт, бути інформований з митними правилами країн слідування.

2.6. Діти та молодь до 16-ти років можуть їхати лише у супроводі дорослих.

2.7. Дітям віком до 12-ти років забороняється сидіти на сидіннях біля водіїв, тобто номери 1, 2, 3 і 4.

2.8. При зупинках пасажир повинен вчасно повернутися до салону автобусу. Тривалість зупинок оголошується водієм або стюардесою. Після закінчення цього часу автобус їде, а Пасажир що спізнився продовжує маршрут самостійно без компенсації проїзду.

2.9. Перевізник не відповідає перед пасажиром за правильність оформлення та наявність документів, що дають право пасажиру перетинати кордони країн маршруту. У випадку відсутності необхідних документів у Пасажира на право перетинання кордону, порушення митних правил тощо, Пасажир відшкодовує Перевізнику усі збитки пов’язані із відсутністю таких документів та порушенням митних правил зокрема але не виключно, штрафи контролюючих органів як українських так і інших країн покладених на Перевізника, пеню, витрати на простій, фінансові вимоги інших пасажирів на відповідному рейсі, витрати на надання правової допомоги Перевізнику тощо.

2.10. Перевізник не несе відповідальності за порушення пасажиром митних чи еміграційних правил.

2.11. При порушенні пасажиром візових режимів (закінчення термінів дії віз, заміна паспорта іншим документом і т.д.) перевізник залишає за собою право не здійснювати перевезення пасажира. Грошова компенсація пасажиру за невикористаний квиток не виплачується.

2.12. У випадку коли пасажир не дотримується митних та прикордонних правил і буде затриманий на кордоні і це спричинить затримку рейсу, екіпаж автобуса має право від'їхати з кордону без пасажира згідно з розкладом руху автобуса і без компенсації вартості проїзду.

2.13. Згідно Закону України від 07.04.2011р «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності перевізників, що здійснюють міжнародні пасажирські перевезення». При здійсненні пасажирського міжнародного автомобільного перевезення автомобільний перевізник зобов'язаний перед початком такого перевезення перевірити наявність, але не справжність, у пасажирів документів, необхідних для в'їзду до держав прямування, держав за маршрутом прямування, і відмовити в перевезенні пасажирам, які на його вимогу не пред'явили необхідні документи. Пасажир під час міжнародного автомобільного перевезення, зобов'язаний мати належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до держав прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'явити їх автомобільному перевізнику на його вимогу. Відмова автомобільного перевізника, в міжнародному автомобільному перевезенні пасажиру, який на вимогу автомобільного перевізника, не пред'явив документи, необхідні для в'їзду в державу прямування, держави по маршруту прямування, не тягне за собою обов'язок автомобільного перевізника, відшкодувати пасажирові завдані у зв'язку цим збитки.

2.14. Відповідно до закону про захист персональних даних перевізник не надає інформацію про пасажирів.

2.15. Перевізник не відповідає за запізнення під час руху і несвоєчасність прибуття до станцій слідування, якщо це спричинилося незалежними від нього обставинами (в тому числі затримками під час проходження кордонів, погодними умовами, транспортними пробками, діями державних органів, ремонтними роботами на дорогах і т.д., діями самих пасажирів, що впливали на виконання даних обставин) та іншими причинами (технічними проблемами, що виникли з автобусом під час руху, котрі не могли бути попереджені фірмою-перевізником, не зважаючи на всі прийняті засоби застереження).

2.16. Розкладом руху автобусу не передбачено час для оформлення Tax Free.

2.17. Перевізник має право на зміни в розкладі руху, використання додаткових автобусів тa заміну місця сидіння. пасажира в автобусі без попередньої згоди і повідомлення пассажира.

2.18. У випадку незабезпечення перевізником додатковими сервісними службами (зокрема подання теплих напоїв, легких закусок, газет, журналів, перегляд фільмів, Wi-Fi, підключення до інтернету, 220V, подушки, пледи, туалет, кондеціонер і т.д.), пасажир не має право на відшкодування.

2.19. Перевізник має право встановлювати у салоні транспортного засобу (автобусу) системи відеоспостереження, для забезпечення цілодобової безпеки пасажирів, відповідно до Женевської Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії міжнародному тероризму та торгівлі людьми.

2.20. Перевізник має право:

• обмежити або припинити перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;

• припинити рух транспортного засобу (автобусу) у разі виникнення загрози життю та здоров’ю пасажирів;

2.21. Всі скарги пасажирів, що стосуються обслуговування пасажира на рейсі, приймаються до розгляду, якщо вони викладені в письмовій заяві і відображені пасажиром в «Книзі скарг і пропозицій», що знаходиться в салоні автобусу протягом 1 місяця від дати проїзду або виконання рейсу. До кожної рекламаційної заяви необхідно додати квиток або його ксерокопію, а також всі рахунки, що документують витрати, які, можливо, були понесені пасажиром у зв'язку з наданою рекламацією.

2.22. Термін, відведений для відповіді на скарги, нарікання і претензії, пов'язані з виконанням договору на перевезення, становить не більше 30 днів з дня отримання рекламації. Якщо скарги будуть перенаправлені в іноземні компанії-партнери, період очікування відповіді може бути продовжений до 60 днів.

3. Посадка

3.1. Пасажир має прибути на посадку щонайменше за 30 хвилин до відправлення. Здавши до багажного відділення свій багаж, пасажир має пред’явити всі необхідні документи і ручну поклажу представнику фірми, який, у свою чергу, вкаже місце, яке займатиме пасажир в автобусі. Місця вказує лише фірма-перевізник. Місця, вказані будь якою іншою фірмою, є недійсними. Зайнявши своє місце, просимо не виходити з автобуса, аби не заважати здійснювати посадку.

3.2. З метою безпеки фірма не дозволяє вхід в автобус інших людей, крім самого пасажира, тому радимо прощатися до того, як почнеться посадка.

4. Поведінка в автобусі.

4.1. Переконливо просимо Вас обережно користуватися обладнанням автобусу, не допускати його псування. Інакше пасажир несе матеріальну відповідальність за шкоду, завдану транспортному засобу.

4.2. Під час руху в салоні автобусу заборонено палити, вживати алкогольні напої та наркотики. В разі не виконання цих вимог перевізник залишає за собою право зняти пасажира з рейсу без грошової компенсації.

4.3. Екіпаж автобусу може відмовити перевозити пасажира у нетверезому стані, забрудненому одязі а також у випадку, якщо він своїми діями заважає спокою інших пасажирів або створює небезпеку для подорожуючих.

4.4. Категорично забороняється ходити по салону і стояти в проходах під час руху автобуса.

4.5. Протягом поїздки заборонено класти ноги на сидіня, лежати на сидіннях або на підлозі автобуса.

4.6. У разі, якщо автобус оснащений ременями безпеки, Пасажир зобов'язаний пристебнути їх і користуватися ними за призначенням. Невиконання цієї вимоги може призвести до накладання грошового штрафу безпосередньо на Пасажира.

4.7. Користуватися окропом можна лише з дозволу водія чи стюардеси під час зупинки заради уникнення нещасних випадків.

4.8. Протягом поїздки ми пропонуємо Вашій увазі перегляд фільмів і прослуховування музики. Просимо з розумінням ставитися до різноманіття поглядів і смаків.

4.9. Сміття необхідно складати в індивідуальні пакети і викидати в смітники на стоянках.

4.10. Під час стоянок автобуса, перед тим, як залишити своє місце, переконайтеся, що спинка вашого крісла перебуває у вертикальному положенні, столик закритий і прибрано підставку для ніг.

4.11. Категорично заборонено відволікати водія під час руху.

4.12. Пасажири, якіпорушилиправила оведінки в автобусі, висаджуватимуться без компенсації вартості проїзду.

6. Повернення грошей за невикористану подорож.

6.1. Гроші за невикористану подорож повертаються виключно фірмою, в якій був придбаний квиток.

6.2. Підставою для повернення грошей є бланк (квиток) зі всіма відривними купонами.

6.3. Гроші за невикористану зворотну подорож не повертаються.

6.4. Пасажир, який не з'явився або запізнився, не має право на повернення вартості квитка.

6.5. При відмові від поїздки пасажир має право на повернення вартості квитка з відрахуванням касового збору. При поверненні квитка знімається наступний збір:

• понад 48 годин до від'їзду – 20% з вартості квитка;

• понад 24 години, але менше ніж 48 годин до від'їзду – 50% з вартості квитка;

• менше ніж 24 години, але більше ніж 2 години до від'їзду – 80% з вартості квитка;

• менше ніж за 2 годин до від'їзду – 100 % вартості квитка.

7. Перевезення багажу.

7.1. Один пасажир має право на безкоштовне перевезення:

◦ 1 (одного) місця багажу розміром не більше 60х40х40 см, загальною вагою до 25-ти кг. Якщо багаж більший ніж 60х40х40см та понад 25 кг вагою, він буде перевезений у випадку вільного місця в багажному відділенні і за додаткову плату.

◦ 1 (одного) місця ручного багажу вагою до 5кг. Зa ручний багаж вважається сумка, яка легко переноситься і можна її помістити на місце під сидінням або над сидінням пасажира. За ручний багаж на протязі рейсу відповідає пасажир. Перевізник не відповідає за ручний багаж.

7.2. Додатковий багаж перевозиться при наявності вільного місця в багажному відділенні автобуса, за який береться оплата. Додатковий багаж не повинен перевищувати розмірів та ваги основного багажу. Вільне місце в багажному відділенні визначає водій на посадці, беручи до уваги загальну кількість пасажирів в автобусі, розподіл по містах та інші фактори.

7.3. Перевізник несе відповідальність тільки за той багаж, який прийняв для перевезення, тобто пасажиру був виданий документ (багажна бірка, наклейка тощо), який підтверджує прийняття багажу.

7.4. Перевізник не несе відповідальність за нанесення будь-якої шкоди речам, що легко б’ються, швидко псуються, неправильно упаковані, цінні (гроші, документи, електронні та технічні засоби тощо) речі, що перевозяться в багажному відділенні автобуса.

7.5. Перевізник не несе відповідальність за незначну або поверхневу порчу зареєстрованого багажу що перевозиться в багажному відділенні автобуса, зокрема за зламані колеса і ручки, загублені обв'язувальні ремені і дрібні пошкодження, такі як порізи, подряпини, заломи або плями, які з'явилися в ході звичайної амортизації і використання під час поїздки.

7.6. Не перевозиться багаж негабаритних розмірів (холодильники, теливізори, дивани і т.п.).

7.7. Велосипеди перевозять у багажному відділенні автобуса при наявності вільного місця. У велосипеда, який перевозиться таким чином, необхідно зняти переднє колесо і упакувати окремо. Велосипед також повинен бути упакований. Розібраний і упакований велосипед рахується за дві одиниці багажу. На велосипед, що перевозиться (навіть бувший у використанні) обов’язково повинен бути документ (чек тощо) який підтверджує його купівлю.

7.8. Перевізник несе відповідальність за втрачений або пошкоджений багаж у багажному відділенні автобуса тільки якщо це сталося з вини перевізника, що доведено пасажиром, але не більше ніж на суму 100 доларів США на особу за умови подання заяви не пізніше ніж 10 днів з дня виїзду автобуса.

7.9. Заборонено перевозити багаж, що загрожує безпеці або здоров'ю інших пасажирів може пошкодити інший багаж або траспортний засіб.

7.10. Перевізник не відповідає за втрату пасажиром грошей, біжутерії, паспорта, цінних паперів, колекційних речей, речей, які мають наукову цінність та інших цінностей, що не знаходяться у багажному відділенні автобуса.

7.11. Перевезення тварин можливе лише з письмової згоди фірми-перевізника і за окрему плату. Будь-яка тварина будь-яких розмірів перевозиться за окремим квитком з наданням окремого місця. Перевезення тварин можливе лише в спеціально призначеному для цього боксі (контейнері, клітці, тощо). Перевезення собак дозволяється лише в наморднику.

7.12. Перевезення рослин або не габаритного багажу можливе лише з письмової згоди фірми-перевізника і за окрему плату.

7.13. Пасажир, який у час пік (червень-серпень, під час новорічних свят з 15.12-15.01 та за два тижні до Великодніх свят) має надмірну кількість багажу, яку неможливо помістити до багажного відділення автобусу, відмовляється їхати, втрачає право на повернення вартості квитка. Радимо переправляти багаж заздалегідь, коли автобуси менш завантажені.

7.14. Перевізник не відповідає за зберігання забутих в автобусі предметів і багажу. По можливості, знайдені речі передаються до місцевого представництва фірми-перевізника.

7.15. Обслуговуючий персонал автобуса має право в разі виникнення сумнівів, а також для забезпечення безпеки поїздки і виконання митних правил - вимагати від пасажира показати вміст багажу. При відмові пасажира виконати дану вимогу, персонал автобуса має право відмовити пасажиру в перевезенні підозрілого багажу.

8. Знижки.

8.1. Пасажир, який хоче отримати пільги, зобов'язаний підтвердити право на пільги, як при придбанні квитка, так і протягом поїздки.

8.2. Будь-які знижки не сумуються.

9. При зриві рейсу перевізником, пасажир має право на один із наступних варіантів.

9.1. Нa проїзд найближчим рейсом перевізника, або його партнера до місця призначення.

9.2. На повернення вартості квитка за дорогу, яку не проїхав.

9.3. При взаємній догоді перевізник перевезе пасажира до станції призначення найближчим рейсом за свій рахунок.

Хотите путешествовать дешевле?

Підписатися

Не пропусти акции, скидки и другие интересные предложения TransTempo. Подпишись на рассылку и путешествуй с нами дешевле!